Snack's 1967
Admin nhận làm wap theo yêu cầu của ae với wáp tiện ích là 20k wáp game là 30k clan là 20k với dick vụ làm wáp sjêu tốc 4 tiếng là x0g mỗi wap admin xjn 15k chỉ 4 tiếng bạn sẽ có ngay 1 wáp site tkeo yêu cầu .hãy nhớ wáp bình thườg làm trog 1 tuần là x0g và wáp siêu tốc 1 ngày la x0g. Lh ngay 01699386882 nháy trước nếu hôk gọi số kia trog phần gọi điện liên hệ.ok. Gd theo số 882 nếu pắn tiền tks ae